2013. december 10., kedd

Rácz Norbert: Rendhagyó beszámoló            A népballadáknak, valamint pár népköltészeti epikai műfajnak közös vonása a homály. A cselekménynek csupán néhány fontosabb morzsája hallható, a lényeg viszont megbújik a szöveg mögött, a dallam, a rím, ritmus és szöveg metszéspontjában. A tényleges mondanivaló ott bontakozik ki a maga teljességében, ahol a felsorolt elemek eggyé vállnak, a hallgatóban, a befogadóban. Az elemek külön-külön képtelenek átadni a mondanivalót, bár mindenik célja e mondanivalónak a kifejezése. A teljesség viszont az elemek elvegyülésében, egymásrautaltságában válnak láthatóvá, illetve az ezt biztosító közegben, az értő elmében. Kányádi Sándor utal erre, Kuplé a vörös villamosról című versében:
„mint a görög tragédiában
belül történt mi megesett
a színen csak siránkozás van
mint a görög tragédiában
belül történt mi megesett” 


          

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése